Pågående

Nybyggnation av bro över Näveån åt Nyköpings kommun, i samarbete med Svevia.

Våra betongarbeten på kärntekniska anläggningen Studsvik fortsätter även hela 2020.

Under hösten 2020 har BAKK entreprenad Ab fått förtroendet att utföra sprickkartering samt injekteringsarbeten åt YIT i Henriksdalsberget, Stockholm. Arbetet är en del i ett stort betongarbete samt en tunneln som sprängs fram ovanför reningsverkets bassänger under husen på Henriksdalsberget .

Vid bygget av Ebbe Park i Linköping har BAKK entreprenad Ab utfört kompletterande betongarbeten åt YIT.