Referensobjekt

År 2020 har BAKK entreprenad AB bl.a utfört betonggjutning av skyddsrum i samarbete med Skyddsrumsspecialisten i Sörmland AB, dykbesiktning av bro ihop med SUAB, flertalet broreparationer åt Heda Skandinavien AB och reparationsarbeten på Ramdalens badhus.

Vi har fortsatt förtroende på Studsviks kärnkraftsanläggning åt både Nuvia Nordic AB och Nutronic Nuclear Services AB.

Under året har vi även fortsatt med injekteringsarbeten mm åt YIT Sverige AB.

Under hösten, i samarbete med Svevia, har vi byggt en ny bro i Nävekvarn åt Nyköpings kommun.

BAKK entreprenad AB har under 2018/2019 utfört ett flertal broreparationer åt ett flertal beställare så som Eskilstuna- Oxelösund- och Nyköpingskommun, skogsbolag och vägsamfälligheter. Under sommaren 2019 utfördes reparation och förstärkningsåtgärder på badhuset i Oxelösund, Ramdalsbadet.

Under hösten 2018 startade ett samarbete med Nuvia Nordic AB på kärnkraftsanläggningen Studsvik.

Under åren 2013 till 2018 har BAKK entreprenad AB i samarbete med Svevia Anläggning Falun renoverat, byggt nya och underhållit Trafikverkets broar i Södermanland.

Under 2013 arbetar BAKK Entreprenad AB åt Svevia AB som underentreprenör på Trafikverkets Bropaket Södermanland. Vi reparerar totalt 7 broar under året, samt bygger om och byter ut 2 broar. Arbetet fortsätter under 2014.

BAKK Entreprenad AB har sedan 2007 arbetat med Skanska som beställare på dem populära Boklok projekten. Under 2013 arbetade BAKK entreprenad AB med ett antal betongkonstruktioner i Södertälje där det byggs Boklok i området Glasberga. Arbetet fortsätter under 2014.

BAKK entreprenad AB fick våren 2011 förtroendet av Trafikverket att i Norrköping riva två stycken järnvägsbroar samt bygga en ny. Arbetet är ett av flera åtgärder för att utöka lastprofilen på sträckan Norrköping-Ludvika. Ett arbete som skall möjliggöra ABB´s transporter av transformatorer ut i världen.Vi på BAKK är mycket stolta och nöjda med arbetet som krävde mycket planering och resurser, med minimalt med tider i spår som den stora begränsningen.

Under hösten 2011 har kärnkraftverket Forsmark´s reaktor 3 haft revision och man renoverade då vattenintag med betongsprutning som metod. BAKK entreprenad AB fick bistå entreprenören Stabil Betong med personal för arbetena som pga begränsad avstängningstid var mycket intensiva.

Under sommaren 2011 har BAKK entreprenad AB som underentreprenör åt Skanska renoverat 2st parkeringsdäck i Nyköping. Beställare var HSB och jobbet var våran Anna´s första som ansvarig arbetsledare. För isolering stod Tätab som vanligt och betongsprutningen utförde vi naturligtvis själva.

BAKK entreprenad AB har under 2011 haft personal med på den pågående tunneldrivningen genom Stockholm som kallas för Citybanan. Projektet är mycket omfattande och BAKK entreprenad AB har arbetat i huvudsak med kemisk injektering.

Under sommaren 2009 stängde SL tunnelbanans blå linje, för byggandet av citybanan. Detta är ett arbete för att få bort den så kallade Getingmidjan och fördubbla spårkapaciteten, därmed ökar tätheten samt punktligheten för tågtrafiken i hela sverige. BAKK entreprenad AB har under sommaren och hösten uppfört betonglandfästen för 2 st provisoriska broar. I sammarbete med Besab och Bergproduktion.

Under hösten 2009 uförde BAKK entreprenad AB förstärkningsåtgärder åt Skanska och Banverket, mellan Köping och Kolbäck. 180 meter krönbalk på spont samt 46 st pålplattor.

Vägverket Region Sydost antog BAKK entreprenad AB att renovera bro vid Skärblacka. Där bland annat brons övergångskonstruktioner byttes ut. Detta innebar en stor utmaning då Billeruds fabrik i Skärblacka transporterar in stora mängder timmer och dessa lastbilar med släp skall tillsammans med övrig trafik, passera rakt genom arbetsplatsen som reglerades med tillfälliga trafikljus.

I Hallsbergskommun utförde BAKK entreprenad AB renovering av 4 st kommun broar, i samarbete med Skanska. Det innebar t.ex en uppsnyggning och renovering av Hallsbergs vackra resecentrum. Arbetena att bedrevs i omedelbar närhet av tågtrafiken och utfördes med stor försiktighet och delvis med bevakning. Det utfördes sprutbetong, cementinjektering, betongskadelagningar och impregnering bland annat.

BAKK entreprenad AB har för första gången klivit utanför Sveriges gränser, och utfört arbete i vårt södra grannland Danmark. I Ebeltoft på Jylland har BAKK entreprenad AB deltagit i arbeten med att utöka en safaripark med ett nytt konstberg. BESAB från Sollentuna hade en entreprenad i safariparken där ett konstgjort berg skulle skapas och där har vi bistått med personal för sprutbetongarbeten. Vi är mycket stolta att få delta i ett sådant projekt då BESAB är erkänt skickliga och erfarna på denna typ av konstgjorda bergkonstruktioner!

SSAB Oxelösund har antagit BAKK entreprenad AB som Generalentreprenör att utföra betongrenovering och katodisktskydd av kajen i stålhamnen. Konsultstöd och materialleverans för katodisktskydd sköts för BAKK entreprenads räkning av 3C Corrosion Controll Company AB, från Billeberga. Som underentreprenör att utföra vattenbilning har vi valt WaterJet och för dykningsarbeten Ceders Dyk Entreprenader AB. Det katodiska skyddet är designat av Cowi A/S i Danmark.

2008 Augusti Vid den otroligt omfattande bro- och tunnelrenoveringen, Nord- sydaxeln, i Stockholm har BAKK entreprenad AB medverkat i samarbete med Grontmij som byggledare åt Stockholms Trafik Kontor.

Vägverket Region Mälardalen antog under våren 2008 BAKK entreprenad AB som Generalentreprenör att riva en befintlig bro i Norberg samt att uppföra en ny bro enligt dagens normer.

Skanska Sverige AB fick under vintern 2008 i uppdrag att bygga den nya säkerhetsbunkern på fängelset Hall och valde att anlita BAKK entreprenad AB för den komplicerade bottenplattan och övrig platsgjuten betong.

Badhuset Sydpoolen i Södertälje behöver repareras och förstärkas och WaterJet som utför vattenbilningen valde BAKK entreprenad AB att utföra sprutbetongarbetena under hösten 2008.

Banverket bygger ny järnvägsbro över Södertälje kanal och har anlitat MT Höjgaard A/S från Danmark. Undervattensarbetena utförs av Ceders Dyk & Entreprenad AB som anlitade BAKK entreprenad AB att ansvara för de två undervattensgjutningar som skall vara grund för hela nya bron. Gjutningarna under vatten utfördes under våren och sommaren 2008.

Keminjekteringar har utförts under sommaren och hösten 2008 åt Veidekke, i södra Stockholm.

Banverket investerade c:a 100 miljoner i nya regionaltågstationen i Gnesta. BAKK entreprenad AB fick det stora förtroendet av generalentreprenören Skanska att utföra samtliga betongarbeten.

Alla arbeten skedde med full tågtrafik, c:a 250 tåg om dygnet, höga krav på säkerheten fanns. Grundläggning av bro och tråg under järnvägen skedde under grundvatten nivå och har krävde undervattnsgjutningar av tätkaka. Ytterligare en GC-bo byggdes, över Marieströmsån samt en förlängning av befintlig bro utfördes. Mot Frösjön gjöts 2 st 105 m långa betongupplag för norra perrongen. Vi byggde även ett drygt 100m långt trädäck med tillhörande utsmyckning, mot sjön.

Sommaren 2006 utfördes 2 st brorepartioner vid Sunda åt Oxelösunds kommun för c:a 2,3 miljoner. April – Nov 2006 utfördes 5 st broreparatione på E4 mellan Mantorp – Mjölby, beställare Vägverket Region Sydöst, för c:a 2,5 miljoner

Utbyte av skyddsnätet på bro över Järnväg i Sparreholm åt Vägverket Region Mälardalen.

Betongindustri anlitade BAKK entreprenad AB att utföra 3 st sedimenteringsbassänger vid fabriken i Nyköping.

Åt Skanska Sverige AB utförde BAKK entreprenad AB stödmur inne på SSAB i Oxelösund under sommaren.

Keminjektering, tågstation Vingåker.

Grundförstärkningsarbete i Nyfors Eskilstuna hos LE Lundberg.

Utförande av vibreringsfri markbetong på SSAB Oxelösund.

Brobyggnation vid Malmbryggshagen, över Trosavägen. Beställare: Skanska Sverige AB.

BAKK entreprenad AB´s arbetsledning har medverkat under mer än 25 år, vid brobyggen, väg och järnvägsbyggen som t.ex. Svealandsbanan, Strängnäsbron, utbyggnad E4& E20, Södralänken.

BAKK entreprenad AB’s personal har kravutbildningar som t.ex. betongbehörighet – klass 1 certifiering för undervattensgjutning, utmärkningsansvarig, heta arbeten, härdplast utbildning, Vägverkets kravutbildningar, Banverkets elsäkerhetsutbildning.

BAKK entreprenad AB har utfört nätning av en 15 m hög bergskärning hos SSAB i Oxelösund, åt Skanska Sverige AB. I Oxelösunds hamn, OHAB utförde BAKK entreprenad AB i sammarbete med Skanska, anpassning av 350m betongkaj för ny hamnkran.

Renovering av ca 150 st balkongplattor i Oxelösund, Oxelögatan, åt Balco AB Växjö.

Utförandet av 13 st plattor på mark åt Växjö Prefabmontage AB.

Konsultuppdrag i Norrköping åt J&A entreprenad.